Regulamin

REGULAMIN PORTALU www.strefaklimatyzacji.pl

Regulamin obowiązuje od 01.07.2013 r. i określa zasady funkcjonowania Portalu StrefaKlimatyzacji.pl, prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących Portal i nim zarządzających. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

§ 1
Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator - Podmiot, który zarządza jego prawidłowym działaniem portalu.
 2. Ban - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.
 3. Forum - Dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Portalu.
 4. Baza Wiedzy - materiały dostępne dla wszystkich użytkowników. Niektóre treści dostępne są po zalogowaniu wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 5. Moderator – osoba dbająca o porządek i wysoką jakość na Forum.
 6. Nazwa Użytkownika - Indywidualna i niepowtarzalna nazwa, jaka została wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu.
 7. Panel Użytkownika - Miejsce, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy, związane z zarejestrowaniem w Portalu. Dane te są udostępniane innym Użytkownikom i gościom Portalu. Mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę i Partnera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Partner - Podmiot, który wraz z właścicielem Portalu dba o jego rozwój i wsparcie merytoryczne.
 9. Portal - Portal internetowy StrefaKlimatyzacji.pl, będący własnością LG Elektronics, umieszczony pod adresem www.strefaklimatyzacji.pl
 10. Post - Jest to każdy wpis dodany przez Użytkownika Portalu na Forum.
 11. Profil Użytkownika - Wizytówka Użytkownika Portalu, dzięki której pozostali Użytkownicy otrzymują podstawowe informacje o właścicielu konta.
 12. Punkty - Każdy Użytkownik Portalu StrefaKlimatyzacji.pl ma możliwość zdobywania specjalnych punktów za ściśle określone aktywności. Punkty te mogą mieć wpływ na status Użytkownika Portalu w społecznościowej hierarchii.
 13. Regulamin - Dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, Właściciela, Administratora i Partnera Portalu.
 14. Tag - słowo kluczowe, które natychmiast przenosi Użytkownika bezpośrednio w odpowiednie miejsce lub miejsca na Portalu kojarzące się z tym słowem.
 15. Usługi - Wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w oparciu o niniejszy Regulamin.
 16. Usługodawca - Właściciel Portalu StrefaKlimatyzacji.pl , świadczący Usługę udostępniania zasobów Portalu na rzecz jego Użytkowników.
 17. Użytkownik - Osoba fizyczna lub firma, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez  Administratora w ramach Portalu StrefaKlimatyzacji.pl.
 18. Wątek - wyróżniony graficznie temat proponowany przez użytkownika do wymiany poglądów w ramach Forum.

§ 2

Informacje ogólne

 

 1. Właścicielem i Administratorem Portalu StrefaKlimatyzacji.pl jest LG Electronics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, budynek Mokotów Nova wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać do Administratora za pośrednictwem poczty internetowej na adres: kontakt@strefaklimatyzacji.pl
 3. Administrator oraz Administrator Portalu StrefaKlimatyzacji.pl zastrzega sobie prawo do:

          a) tymczasowego wyłączania Portalu lub/i Forum

          b) korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkowników Portalu

          c) całkowitego zamknięcia Portalu lub Forum bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników
          d) doboru Partnerów Portalu w zależności od zaistniałych potrzeb

 

 1. Usługodawca informuje, że podczas odwiedzania strony, w systemie Użytkownika są umieszczane pliki cookies, co jest konieczne do prawidłowego działania niektórych funkcji Portalu. Użytkownik Portalu może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.

§ 3
Rejestracja i Profil Użytkownika

 

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 2. Rejestracja na Portalu branżowym StrefaKlimatyzacji.pl dotyczy użytkowników będących profesjonalnymi instalatorami klimatyzacji zajmującymi się instalacją i serwisem klimatyzatorów, urządzeń klimatyzacyjno- wentylacyjnych oraz systemów klimatyzacyjnych. Następuje ona po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu. Formularz rejestracyjny stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Profil Użytkownika zostaje utworzony w momencie skutecznej rejestracji na stronie www.strefaklimatyzacji.pl/rejestracja.html
 4. O aktywacji Profilu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik w każdej chwili może zmienić dane umieszczone w swoim Profilu poprzez ich modyfikację w swoim Panelu Użytkownika.
 6. Podczas rejestracji do Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do podania: Nazwy Użytkownika, która staje się w tym momencie loginem, hasła dostępowego, imienia i nazwiska, płci, daty urodzenia (rrrr-mm-dd), ulicy wraz z numerem, miejscowości wraz z kodem, płci, daty urodzenia, nazwy firmy, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, niezbędnego do komunikacji między Administratorem Portalu a Użytkownikiem.
 7. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę, żeby następujące Jego dane ukazywały się innym użytkownikom po zalogowaniu: nazwa, dane adresowe, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).
 8. W celu uzyskania możliwości reklamowania swoich usług Użytkownik musi podać dane firmy, lub pełne dane kontaktowe i wyrazić zgodę na publikację wizytówki z jego danymi.
 9. Użytkownik może umieścić w Profilu swój graficzny wizerunek, dodatkowe informacje tekstowe oraz galerie ze zdjęciami prezentującymi własne realizacje.
 10. Zakładając własny Profil, Użytkownik zgadza się na rejestrowanie przez Administratora statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu (m.in. ilości odbytych szkoleń w Akademii Klimatyzacji LG, ilości wpisów na Forum, aktywności w Lidze Graczy). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.
 11. Login Użytkownika pojawiać się będzie w przypadku dodania Postu na Forum.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika dane osobowe w formularzu rejestracyjnym są błędne lub fałszywe.
 13. Profil Użytkownika, który przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, nie wykazuje żadnej aktywności, może zostać usunięty bez uprzedniego powiadomienia.
 14. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Profilu, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem. Po usunięciu Profilu nie ma możliwości jego przywrócenia.
 15. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 4

Zapisy o danych osobowych
 

 1. Dokonując rejestracji w Portalu internetowym StrefaKlimatyzacji.pl, Użytkownik wyraża zgodę na prezentację i przetwarzanie swoich danych osobowych przezv  Administratora Partnera Portalu, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założenie Profilu Użytkownika, rejestrujący się oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Partnera Portalu w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Portal StrefaKlimatyzacji.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).
 4. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, których adresy umieszczone zostaną w Portalu.

§ 5

Ogólne zasady korzystania z Portalu

 

 1. Prawo do pisania Postów na Forum mają tylko zarejestrowani użytkownicy portalu. .
 2. Udostępnianie swojego profilu osobom trzecim jest niedopuszczalne.
 3. Dodawanie Postów na Forum jest nagradzane Punktami.
 4. Umieszczając wpis na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie go w celach promocyjnych portalu.
 5. Zakazuje się publikowania wpisów nie na temat, powielania na Forum istniejących już wątków, mnożenia (nabijania) Postów (czyli pisania jednego pod drugim, zamiast korzystania z możliwości edycji).
 6. Ostrzeżenia można dostać za: wulgaryzmy, inwektywy, obrażanie innych Użytkowników lub osoby trzecie, groźby, naruszanie praw autorskich (tak właściciela Portalu, jak i użytkowników), podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje, wpisy naruszające dobre obyczaje wykorzystywanie Portalu StrefaKlimatyzacji.pl do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM, nabijanie postów i powielanie wątków, jeśli użytkownik będzie to robił nagminnie, wpisy rażąco naruszające normy współżycia społecznego, ujawnianie warunków handlowych i inne działania wbrew etyce biznesu.
 7. Posty o charakterze wymienionym w § 5 pkt 6, a także wpisy szczególnie rażące lekceważeniem polskich norm językowych, zasad ortografii i interpunkcji, mogą być usuwane bez wcześniejszego poinformowania autora wpisu o tym fakcie.
 8. Użytkownicy naruszający punkty § 5 pkty 5-6 Regulaminu mogą być przez Administratora Portalu ostrzegani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub publicznie na Forum dyskusyjnym. W przypadku braku reakcji na ostrzeżenia mogą być oni banowani na czas określony lub w ostateczności usuwani z grona Użytkowników Portalu.
 9. W sytuacjach szczególnych właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika.
 10. Użytkownik, który zostanie 2 razy ostrzeżony przez Administratora w ciągu jednego miesiąca zostaje automatycznie zbanowany.
 11. Ostrzeżenie jest w mocy przez miesiąc kalendarzowy.
 12. Ban jest w mocy przez 7 dni kalendarzowych.
 13. Na czas zbanowania Użytkownik ma automatycznie zablokowaną możliwość pisania na Forum. O każdym banie, a także jego długości Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. Na Forum jest tylko jeden Główny Administrator. W odróżnieniu od innych Administratorów on jako jedyny jest uprawniony do przyznawania banów bez ostrzeżenia. Oprócz niego jest także funkcja Moderatorów. Administratorzy oraz Moderatorzy pilnują porządku na forum. Mają prawo usuwania, przenoszenia oraz edytowania postów Użytkowników. Pomagają też Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów.
 15. Zdjęcia można prezentować, przez dodawanie ich na Portal przy wykorzystaniu zakładki „Moje galerie” w „Panelu użytkownika”.
 16. Jeżeli Użytkownik zamieszcza na Portalu zdjęcia, które nie są jego autorstwa, zobowiązany jest do wskazania ich autora.
 17. W galeriach serwisu nie można umieszczać zdjęć przedstawiających klimatyzatory konkurencji. Takie galerie mogą być bez ostrzeżenia usuwane przez Administrację portalu.
 18. Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje.
 19. Zabrania się wykorzystywania Portalu StrefaKlimatyzacji.pl do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
 20. Wszelkie treści (artykuły i zdjęcia) umieszczone na Portalu chronione są prawem autorskim i należą do Właściciela. Kopiowanie ich i publikowanie bez wcześniejszego uzyskania zgody  Włąściciela jest zabronione.
 21. Wszelkie znaki towarowe, logo lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone w Portalu stanowią chronione znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.
 22. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Profil zostanie zablokowany na stałe lub tymczasowo - tzw. Ban.
 23. Właściciel Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za: skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu przez jego Użytkowników, treści zamieszczone w Portalu przez Użytkowników (Posty, zdjęcia itp.), szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika do Portalu przez osoby trzecie.

§ 6

Zasady zdobywania Punktów

 

 1. Każdy Użytkownik Portalu ma możliwość zdobycia punktów, które będą miały wpływ na jego status w społecznościowej hierarchii.
 2. Punkty podzielone zostały na 3 kategorie:

          a) Lojalność – za aktywny udział w programie lojalnościowym Liga Graczy
          b) Kwalifikacje – za odbyte szkolenia w Akademiach Klimatyzacji oraz dzielenie się fachową wiedzą z innymi użytkownikami portalu
          c) Aktywność - za wszelkie formy aktywności na forum

 

 Dokładną punktację przedstawia poniższa tabela:

TYP

ZDARZENIE

LICZBA PUNKTÓW

Lojalność

rejestracja w programie lojalnościowym

10

jednorazowo

Lojalność

aktywny udział w programie lojalnościowym - rejestracja zakupów urządzeń LG w programie lojalnościowym od 01.06.2013

1

za każdy zarejestrowany model

Kwalifikacje

odbyte szkolenie w Akademii Klimatyzacji

5

za każde szkolenie

Aktywność

umieszczenie postu na forum, zadanie pytania ekspertowi

1

za każdy post lub pytanie

Aktywność

opublikowanie galerii realizacji na urządzeniach LG

1

za każdą galerię realizacji

 

 1. Właściciel Portalu przewiduje dodatkowe przywileje i nagrody dla najbardziej aktywnych Użytkowników Portalu, mogą to być m.in.:

          a) Reklama banerowa Użytkownika Portalu (jego firmy) na Portalu StrefaKlimatyzacji.pl

          b) Produkcja wizytówek

          c) Oklejenie samochodu

          d) Wyposażenie w ubrania robocze lub fachowy sprzęt do instalacji klimatyzacji

          e) Zaproszenie na specjalistyczne szkolenia

           f) inne

 1. Warunki oraz szczegóły przyznania dodatkowych przywilejów będą ogłaszane w oddzielnych regulaminach / promocjach 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści nowego Regulaminu.
 2. Zmiany mogą następować w wyniku postulatów użytkowników, w wyniku efektów badań sondażowych oraz w związku z ważnym interesem Właściciela.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji. Będzie skutkować to wygaśnięciem umowy między Portalem StrefaKlimatyzacji.pl a Użytkownikiem i usunięciem Profilu Użytkownika.

Pliki do pobrania

Regulamin portalu
regulamin_portalu.pdf